Håndtering af booking

Ved onlinebooking kan du selv ændre eller slette din booking, hvis du endnu er inden for vores frist på 4 dage før datoen for booking.

Vedr. sletning eller ændring af din booking.
Bookingen kan slettes og depositum tilbageføres automatisk ind til 4 dage før datoen for bookingen. Det kan ikke lade sig gøre at foretage en sletning senere end 4 dage før datoen for bookingen. I tilfælde af udeblivelse mistes depositum.
En sletning meddelt telefonisk eller via e-mail betragtes ikke som værende rettidig og depositum mistes herved.

Hvis du vil slette din booking skal du følge det link, du finder i din bekræftelsesmail, se nedenfor.

Du kan selv ændre din booking ved at gøre følgende:

  • Ønsker du at tilføje flere personer til din booking, skal du blot lave en supplerende booking (forudsat der er plads).
  • Ønsker du at reducere antallet af personer i din booking, skal du selv slette din booking (se ovenfor) og foretage en ny med det korrekte antal.
  • Ønsker du at ændre tidspunktet for din booking, skal du selv slette din booking (se ovenfor) og foretage en ny booking på det ønskede tidspunkt (forudsat der er plads).

Vi foretager også gerne ændringerne for dig, så længe det er inden for fristen på de 4 dage før datoen for bookingen. Der opkræves i så fald et gebyr på 50 kr. for hver ændring. Gebyret tilføjes din booking og afregnes ved fremmøde.

Online Bordbestilling