Regler og retningslinjer

Adgangskrav

 • Anvendelse af klatreanlægget kræver entrébillet. Entrébilletten giver adgang til 4 timers klatring inklusiv obligatorisk instruktion (med mindre at andet er oplyst).
 • Børn under 4 år kan ikke benytte klatrebanerne.
 • Børn under 8 år skal hele tiden være i følgeskab med en voksen over 18 år.
 • Børn under 15 år skal være i følgeskab i parken med en voksen over 18 år.
 • Unge fra 15-17 år som IKKE er i følgeskab med en voksen over 18 år, skal som minimum medbringe en skriftlig accept fra en forælder/værge (med anført navn og telefonnummer), som har gjort sig bekendt med aktiviteterne i Gorilla Park og givet tilladelse til at vedkommende må benytte klatrebanerne i Gorilla Park. Skoler/institutioner betragtes i denne sammenhæng som en ansvarlig voksen.
 • Personer over 120 kg må ikke benytte klatrebanerne.
 • Personer som lider af vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte, dårlig ryg/nakke eller som er i restitution efter en operation, må ikke benytte klatrebanerne.
 • Personer som lider af epilepsi, narkolepsi eller lignende lidelser, der kan have indflydelse på deres evne til at gennemføre aktiviteterne på klatrebanerne, skal orientere personalet herom inden klatringen påbegyndes.
 • Gravide klatrer på eget ansvar og klatring efter 12. uge frarådes.
 • Gæster som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler må ikke benytte klatrebanerne.
 • Instruktørerne kan til enhver tid og uden varsel vurdere en person uegnet til at fortsætte aktiviteten og bortvise personen uden kompensation. 

Sikkerhed og ansvar

 • Gorilla Park er godkendt og forsikret i henhold til bekendtgørelsen om drift af offentlig forlystelse.
 • Gorilla Park benytter markedets førende og prisbelønnede passive sikringssystem “SSB Safe Link”.
 • Gæsten skal inden klatring gennemgå en obligatorisk sikkerhedsinstruktion. Det er gæstens eget ansvar at følge med i instruktionen og stille spørgsmål såfremt, at noget er uklart.
 • Sikkerhedsinstruktionen indeholder en grundig demonstration og selvtræning i benyttelse af “SSB Safe Link” og de 4 tilhørende sikringsmetoder, der benyttes i parken.
 • Gæster der benytter klatreanlægget, gør dette på egen risiko og accepterer alle åbenlyse risici ved klatring.
 • Gæsten accepterer samtidig at Gorilla Park ApS ikke kan holdes ansvarlig for tab af eller skader på tøj eller andre personlige genstande i forbindelse med benyttelsen af parkens anlæg og faciliteter.
 • Alle instruktører er uddannede til det ansvar, de bestrider, ligesom alt udstyr og anlæg inspiceres dagligt.
 • Af sikkerhedshensyn må gæsterne ikke benytte klatrebanerne iført halstørklæde og gæster med langt hår skal som minimum have håret i en hestehale eller fletning.
 • Af hensyn til eliminering af risci for alvorlige uheld foretages bjærgning (nedfiring af gæster fra banerne) kun i forbindelse med førstehjælp.
 • Al færdsel på jorden i anlæggets område skal ske på de anlagte stier for at undgå sammenstød med klatregæster.

Aldersgrænser

 • Børn (4 – 7 år) kan kun benytte “Baboon” (bane 1) og instruktionsbanerne.
 • Juniorer (8 – 11 år) kan efter bane 1 benytte “Orangutang” (bane 2), “Gorilla” (bane 3) og “Jungle trail” (bane 4).
 • Juniorer fra 10 år og minimum 130 cm kan efterfølgende benytte “Silverback” (bane 5) og “Flying Gorilla” (bane 6).*
 • Voksne (12+ år), der er minimum 150 cm, kan benytte alle baner op til “Alpha” (bane 7).*
 • For at benytte “King Kong” (bane 8 – kun Svendborg) skal man være 15 år, minimum 150 cm. og have gennemført Bane.
 • Juniorer (8 – 11 år) skal gennemføre banerne i nummerrækkefølge.
 • * Jungle trail (bane 4) eller Silverback (bane 5) skal være gennemført inden “Flying Gorilla” (bane 6),  “Alpha” (bane 7) eller King Kong (bane 8, kun i Svendborg) benyttes.
 • Alle med entrébillet må benytte Bane 9 “Trækronen”, som må benyttes uden sele (Kun i Svendborg).
 • Voksne (12+ år) må valgfrit påbegynde klatring på Bane 1, Bane 2 eller Bane 3 
 • Voksne (12 år+ år) må maksimalt springe et banenummer over ved valg af næste bane. 

Anvendelse af anlæg og udstyr

 • De anlagte stier mellem klatrebanerne skal benyttes, når man færdes på jorden i parken. Dette gælder også personer i parken, der ikke benytter klatrebanerne.

 • Klatreanlæg og udstyr må kun benyttes i henhold til sikkerhedsinstruktionen.

 • Eget sikringsudstyr må ikke benyttes.

 • Klatreanlægget må ikke benyttes uden for åbningstiden og når de gule “fare”-skilte er opsat.

 • Opgang til banerne lukkes, når det ikke længere er muligt at gennemføre banen indenfor åbningstiden.

 • Klatreseler må KUN tages på/af på platformen og skal kontrolleres af en instruktør inden klatringen genoptages.

Luksus teltoplevelse

Øvrigt

 • Spisning, rygning og toiletbesøg foregår altid UDEN klatresele. Det henvises til at rygende ikke generer parkens øvrige gæster.
 • Medbragt mad, tøj, tasker og lignende må IKKE efterlades på platformen eller på borde/bænke i picnic-området, men gerne i de små huse ved picnicområdet (Vejle) eller i shelteret (Svendborg).

Overtrædelse

 • Bevidst overtrædelse af Gorilla Park ApS regler og retningslinjer medfører omgående bortvisning og eventuel krav om erstatning.
 • Såfremt udstyr har taget skade ved forkert anvendelse rejses krav om erstatning over for skadevolder.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen og ser frem til nogle hyggelige timer sammen.

Online Bordbestilling